เครดิต-โลน ศูนย์รวม บัตรเครติด บัตรกดเงินสด และ สินเชื่อ 

 

 

Main Menu

      counter free hit unique web

Website counter                                                                                                                                                                   

 


 บัตรกดเงินสด เฟิสช้อย

$$ ไม่รับทำสำหรับคนติด แบล็คลิส หรือ มีประวัติการผ่อนล่าช้าเกิน  30 วัน

$$ ท่านใดที่มีปัญหา แบล็คลิส ต้องปิดบัญชี เป็นระยะเวลา 3 ปี จึงจ่ะสมัครได้

$$ ผ่อนชำระล่าช้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจ่ะหน้าที่จ่ะได้ให้คำแนะนำอย่างถูกต้องในการสมัคร

$$ ข่าวด่วนปัจจุบันมีการปลอมแปลงเอกสารกันมาก ซึ่งทางธนาคารทุกธนาคาร จ่ะดำเนินคดี ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264

     บางส่วนของบทกฎหมาย ของการปลอมแปลง สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน สมุดบัญชีเงินฝาก

    ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง ที่สำคัญอย่าลืมกรอกตรงที่ *
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) *  -
ชื่อ-สกุล (ภาษา ENGLISH) *     -
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ปัจจุบัน *    ต่อ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์   
อาชีพและรายได้
อาชีพ
ชื่อ บริษัท / ห้างหุ่นส่วน / ร้าน *
จังหวัด  
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน *  ต่อ  Fax.
ตำแหน่ง    แผนก
ประเภทกิจการ
เงินเดือน
รายได้อื่น    แหล่งที่มาของรายได้อื่น
รับเงินเดือนโดยวิธี
อายุงาน ปัจจุบัน  ปี  เดือน
ปัจจุบันมีบัตรหรือสินเชื่ออะไรบ้าง
สถานที่ส่งเอกสาร ที่อยู่ปัจจุบัน        ที่อยู่ที่ทำงาน
 

 

Copyright (c)2006- 2013 by Credit-Loan.tht.in 

ที่ปรึกษาทางการเงิน : คุณ กันย์ 088-585-2690 

หรือสอบถามได้ที่ E-Mail :   creditloan2012@gmail.com

FB :    http://www.facebook.com/creditloanonline